پرداخت کمک

کمک مکرر به اهداکنندگان شما این امکان را می دهد که به طور مداوم از هدف شما حمایت کنند. این نسخه ی نمایشی به اهداکننده این امکان را می دهد که کمک مالی خود را به صورت اشتراک درآورد و همچنین فرکانس اهدا را سفارشی کند
Your Donation
تومان
Personal Info

Donation Total: ‫100تومان‬