ما کی هستیم

یک تفاوت ایجاد کن

از طریق اشتباهات است که شما در واقع می توانید رشد کنید و از شر همه چیزهایی که برای ماکیان برای بد شدن ضروری نیست خلاص شوید

دسترسی رایگان

ارائه خدمات و جمع آوری سرمایه رایگان است. به راحتی به کمپین ها یا پروژه ها دسترسی پیدا کنید.

افراد محلی

گروهی از خیرین هزینه های عملیاتی ما را پوشش می دهند تا 100% پول شما بتواند پروژه های آب را تامین مالی کند.

تاثیر واقعی

تأثیر واقعی بر هزینه های عملیاتی می گذارد، بنابراین 100٪ پول شما می تواند پروژه های آب را تامین کند.

شبکه ایمنی

یک شبکه ایمنی به کمک های مالی و وجوه شما اجازه می دهد تا شبکه ای امن و عمومی را تضمین کند

درباره ما

تغییر زندگی با دانش

قول ما این است که بخشش شما همان چیزی است که قرار است زندگی را تغییر دهد.

امروز، ما برای رساندن کمک های نجات دهنده به میلیون ها نفری که در آستانه بقا هستند، کار خواهیم کرد. فردا که بحران فروکش کند، در کنار اعضای جامعه برای احیای فرصت های شغلی کار خواهیم کرد.

مشاهده ویدئو

ما به کمک شما نیاز داریم

کمپین های ویژه

از طریق اشتباهات است که شما در واقع می توانید رشد کنید و از شر همه چیزهایی که برای ماکیان برای بد شدن ضروری نیست خلاص شوید

موقعیت های داوطلب در دسترس

4.89M

کارکنان و داوطلبان در 16 کشور

68K

کارکنان ما در این کشورها محلی هستند

82%

در سال 2019 در همه برنامه های ما سرمایه گذاری کرد

136M

در سال 2019 در همه برنامه های ما سرمایه گذاری کرد

چگونه کمک می کنیم

آینده خود را
انتخاب کنید

فعالیت همزمان در حیطه های مختلف

رشد باید همه جانبه باشد، چراکه پیشرفت در یک جنبه و عقب ماندن در سایر جنبه ها، تغییر مهمی در زندگی افراد ایجاد نمی کند. به عنوان مثال، فقر فرهنگی یکی از مهمترین عوامل بیماری ها و فقر اقتصادی است و در صورتیکه به رشد فرهنگی نیازمندان توجه کافی نشود کمک های اقتصادی، گرهی از مشکلات مالی ایشان را باز نخواهد کرد.

رعایت کرامت ذاتی انسان ها

نوع کمک ها باید با رعایت کرامت ذاتی انسان ها همراه باشد. به همین جهت هدف اصلی و اولیه شمسان، ایجاد استقلال مالی برای خانواده ها است که متکی به خود باشند و برای رفع نیازهای اساسی خود محتاج دیگران نباشند. در مرحله دوم در صورتی که هنوز نیاز به کمک وجود دارد این کمک رسانی باید با حفظ حرمت و آبروی ایشان صورت گیرد.

بدون وابستگی به ارگان‌ها

بنیاد شمسان هیچ گونه کمک مالی از سوی ارگان های دولتی دریافت نکرده است و کاملا مستقل از دولت می باشد. کلیه اموال و درآمدهای بنیاد صرفا از طریق کمک های مردمی جمع گردیده است.

مبارزه با تکدی پروری

کمک های بلاعوض ویژه ایتام و ازکارافتادگان است و به سایر مستمندان تنها در صورتی کمک مالی می شود که اهل کار و تلاش باشند و همچنین هزینه ها آنقدر زیاد باشد که بدون مساعدت بیرونی، امکان رفع آن نیاز نباشد مثل هزینه درمان و عمل جراحی خاص که از عهده عموم خانواده های مستمند خارج است. متاسفانه به واسطه کمک های مؤسسات خیریه، روحیه تن پروری و عدم تلاش در بسیاری از مستمندان ریشه دوانده است که ضروری است با این فرهنگ مقابله شود.

از وبلاگ ما

آخرین خبرها

همه آخرین اخبار را برای امور خیریه، کمک های مالی، سرمایه گذاری جمعی، جمع آوری کمک مالی یا کمپین های جدید راه اندازی دریافت کنید

مشتریان

آنچه مشتری ما می گوید

از طریق اشتباهات است که شما در واقع می توانید رشد کنید و از شر همه چیزهایی که برای ماکیان برای بد شدن ضروری نیست خلاص شوید

داوطلب شوید

برای زندگی بهتر و آینده زیبا به ما بپیوندید